Windows uchun kerak bo'ladigan xamma narsa bor...
Soft 2 858